Selecteer een pagina

Waterrad, Oegstgeest

Waterrad, Oegstgeest

beschrijving ¬

Waterrad, wijk Poelgeest, Oegstgeest

De wijk Poelgeest wordt gebouwd vanuit een filosofie. Vanuit een opvatting over water. Eigenlijk zijn er twee wijken; een woongebied, en een landschap, vol met riet. Beide ongeveer even groot, gescheiden door de Holle Mare, een oud boezemwater. Het hemelwater uit de wijk wordt samengebracht in een groot meer. Van hieruit wordt het, onder de Holle Mare door, in een polder geleid, die volstaat met riet, om vervolgens opnieuw in een andere polder terecht te komen, weer vol met riet.Het water wordt daar gezuiverd. Het schone water stroomt uiteindelijk in de spoorsloot, om van daaruit, onder licht verval, weer in de wijk terecht te keren. De spoorsloot kruist de Holle Mare, en beëindigt deze. Dat is een dramatische plek, midden in het Poelgeest-gebied, tegen de spoordijk aan; het schone water komt daar de wijk in. Daar komt een bastion te liggen, vierkant (16,64 x 16,64 mtr. ),met rechte wanden van eikenhout, 4 meter boven de waterspiegel van de spoorsloot. Dit bolwerk bestaat uit twee gedeeltes: Eén gedeelte tegen de spoordijk aan, het andere deel op de andere oever van de sloot, en ruimte biedend aan de Holle Mare. In het midden van de spoorsloot, wordt de waterloop door het bastion versmalt tot een breedte van 1 meter. In deze smalle gleuf, die de bedoeling heeft het water te versmallen en te haasten, is een groot waterrad van eikenhout geplaatst, 8 meter hoog. Het water raakt de schoepen van het waterrad, en het zichtbaar maken van de waterstroom begint als het rad in beweging komt. Het is de verbeelding van een duurzaam waterverhaal. De snelheid van het rondgaan wordt door het verval bepaald.