Selecteer een pagina

Montis, Dongen

Montis, Dongen

beschrijving ¬

Montis, Meubelfabrieken,

Showroom en kantoren, Dongen

Er was voor de opdrachtgever een uitbreiding van kantoren en expositiefaciliteiten noodzakelijk. Eerder gerealiseerde monumentale opdrachten en schilderijen brachten hem ertoe mij te vragen deze uitbreiding vorm te geven. Mijn obsessie beweegt zich fundamenteel tussen ‘licht’ en ‘afscherming’. Hier vanuit startte het ontwerpen ,niet gehinderd door het gebruikelijke programma van eisen. De noodzakelijke precisering van ruimten, voorzieningen en functies kristalliseerden zich tijdens het werkproces organisch tot éé§n geheel; de ruimten ‘vielen’ als het ware op hun plaats. De ontwerp-elementen bestonden daardoor aanvankelijk uit licht (zon) en afscherming, en later uit het programma van eisen.

Aan weerszijden van de Noord-Zuid as staan schermen. Gaten hierin vormen de vensters. Naar voren toe gesloten, de achterkant op het zuiden helemaal open. Om het immateriële van de as te beklemtonen is deze gerealiseerd in helder glas. Aan de noordkant is hierin de entree opgenomen. Ook de vloer die aansluit op de trap van graniet, het materiaal dat buiten als sokkel al begint, is van glas. Transparant glas laat het licht ongemerkt passeren, waardoor het pas in het gebouw zichtbaar wordt. De zuidgevel links en rechts van de transparante noord-zuidas is van halftransparant glas. Hierop wordt het licht van binnen uit zichtbaar in het vlak van de afscherming; de grens tussen binnen en buiten. Hiervoor staan bomen die door hun schaduwen de beweging laten zien die de aarde maakt ten opzichte van de zon.