Selecteer een pagina

De Ylekeboat, IJlst

De Ylekeboat, IJlst

beschrijving ¬

de Ylekeboat aan het water van de Eastelike, IJlst

Het kunstwerk is ontstaan uit de geschiedenis van IJlst; het is een historie van het water.

Omstreeks 1550 had IJlst door zijn ligging aan het water grote betekenis als handelsplaats. De geschiedenis van IJlst raakte verweven met de geschiedeis van de botenbouw; het werd een machtige stad.

Langs de Eastelike waren een aantal scheepshellingen. Dit werk verwijst daar naar.