Selecteer een pagina

De Vier Poorten, Campus College Veldhoven

De Vier Poorten, Campus College Veldhoven

beschrijving ¬

De locaties

1 “ de luchtpoort “ op de plek waar de fietsers de campus opkomen; zij kunnen zien of er op tegenwind gerekend moet worden.

2 “ de vuurpoort “ rechts van het hoofdgebouw, over het pad

3 “ de waterpoort “ achter het laatste gebouw, helemaal links in de hoek bij het bos en achter de sportvelden / de sintelbaan.

4 “ de seizoenenpoort “ in een van de ruimtes tussen de gebouwen.