De Boat fan foarhinne, Tytsjerksteradiel

De Boat fan foarhinne, Tytsjerksteradiel

beschrijving ¬

Het kunstwerk is ontstaan uit de geschiedenis van de plek; een vaarroute tussen Leeuwarden en Groningen. Een object dat aan een schip doet denken bestaat uit twee helften. Één helft ligt vast in de oever, het andere drijft en kan ten opzichte van het vaste deel bewegen en op die manier verschillen in windrichting, waterhoogte en spuien zichtbaar maken. Dit ontwerp won de Vredeman de Vriesprijs; de eerste Friese vormgevingsprijs in 2001 Er is enorm veel ruimte daar aan de Slachtedyk; Friesland op zín mooist. De plek, bij het gemaal en de oude sluis, vertelt, bij monde van Klaas Vlieger, sluiswachter, een oud verhaal; schepen werden ëneergelatení vanuit het boezemwater in de lager gelegen polder. Als op die plek iets wordt neergezet, is dat altijd te zien. Het zou toegevoegd zijn. Maar de leegte daar, verdraagt dat niet. Het kunstwerk zou er al moeten zijn, tevoorschijn gekomen uit de geschiedenis. Slachteí betekent slechten, scheiden. Op die plek werd het water gescheiden; een belangrijke plaats in de waterbeheersing.