De Baudinebeuk, Tytsjerk

De Baudinebeuk, Tytsjerk

beschrijving ¬   

Baudinebeuk Park Groot Vijversburg, Tytsjerk

Het kunstwerk is een co-productie tussen een landschapsarchitect en mijzelf. De in tweeÎn geknakte Baudinebeuk, geplant in 1816 door de moeder van de erflater van het park Bos van Ypeij, is benut als groeikunstwerk. De afgebroken bovenste stam is recht overeind gezet, en aan de nog levende beuk vastgesjord. De gegalvaniseerde buizen van ruim 16 meter hoog die beide stammen binnen een conus plaatsen, fungeren als ondergrond voor een boomwurger die vervolgens weer als basis dient voor verdere begroeiing. De dode stam vormt een voedingsbodem voor de nieuwe vegetatie. Het kunstwerk zal na verloop van tijd steeds weer van aanzien veranderen en kan als symbool gelden voor de wording van Groot Vijversburg, waarbij de kunst gedurende het gehele totstandkomingsproces op organische en dynamische wijze zal meegroeien.

(tekst Cor Wetting, in catalogus tentoonstelling Maat & Schaal.)